Chính sách vận chuyển

Xin lưu ý rằng dịch vụ giao hàng chỉ khả dụng cho các địa chỉ văn phòng và nhà ở hợp lệ trong phạm vi Singapore và các điểm đến quốc tế.Orasylcó quyền từ chối mọi giao hàng đến bất kỳ địa chỉ nào bị hạn chế truy cập hoặc không thể tiếp cận được.

DELIVERY CHARGES

Singapore:

Điều Kiện

PHÍ (ĐÃ BAO GỒM GST) TRÊN MỖI ĐỢT GIAO TRÊN MỘT ĐỊA CHỈ

Dưới 40 hộp

S$3.00

Trên 40 hộp

Phí vận chuyển sẽ được tính toán theo giá thành phù hợp

Giao lại do chuyển phát không thành công

S$7.00

Phụ thu cho các địa chỉ ở đảo Sentosa

S$10.00

Tất cả các đơn hàng sẽ được chuyển phát trong vòng 14 ngày kể từ khi xác nhận đơn hàng.

Thời gian giao hàng dự tính:

Tại Singapore: 7-14 ngày

*Chuyển phát có thể bị trễ 7-14 ngày do các vấn đề can thiệp phát sinh

**Ngày làm việc đề cập đến Thứ Hai đến Thứ Bảy và không bao gồm Chủ Nhật và các ngày Lễ hoặc ngày nghỉ do Orasyl quy định. Sẽ không có dịch vụ giao hàng vào Chủ nhật và Ngày lễ hoặc bất kỳ ngày nghỉ do Surgisyl quy định.

  • Ngày giao hàng sớm nhất sẽ là 7 - 14 Ngày Làm Việc kể từ ngày Đặt Hàng. Tất cả việc giao hàng sẽ được hoàn thành trong vòng một tháng kể từ ngày Đặt hàng trừ khi có quy định khác hoặc trừ khi có sự chậm trễ do lý do hoặc hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của Orasyl.
  • Việc giao hàng sẽ diễn ra vào ngày và giờ quy định trong Xác nhận đơn hàng. Nếu một khung thời gian cụ thể đã đầy do nhu cầu quá lớn hoặc không có sẵn, Orasyl có quyền sắp xếp lại thời gian và/hoặc ngày giao hàng và sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp ngày và/hoặc thời gian giao hàng thay thế.
  • Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng người nhận có mặt để nhận hàng và ký vào Phiếu giao hàng Orasyl trong khoảng thời gian đã chỉ định. Mọi giao hàng sẽ phải chịu phí giao hàng bổ sung dựa trên phí giao hàng ở trên (tùy từng trường hợp) cho mỗi lần giao hàng do bạn chịu chi phí.
  • Bạn sẽ phải trả phí giao hàng lại trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về chi tiết giao hàng sau khi giao hàng đã được thực hiện.