Điều khoản dịch vụ

1. THÔNG TIN CHUNG

 • Các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản”) bao gồm Điều khoản Trang web và Điều khoản Bán hàng khi Mua hàng tại Cửa hàng. Điều khoản được ký kết giữa bạn và chúng tôi, c Pte. Ltd. (“Orasyl”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”).
 • Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản được nêu dưới đây.
 • Các Điều khoản có thể được sửa đổi theo thời gian theo quyết định của chúng tôi và mọi thay đổi sẽ được đăng trên Trang web. Những thay đổi sẽ được áp dụng với hiệu lực ngay lập tức.

2. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

 • Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp theo các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG CHO GIAO DỊCH MUA BÁN TRANG WEB

3. ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG CHO GIAO DỊCH MUA BÁN TRANG WEB

 • Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Sản phẩm. Trang web Orasyl (“ Trang web ”), bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản của Trang web được nêu dưới đây. Tất cả các giao dịch mua và giao dịch bạn thực hiện thông qua Trang web này đều được điều chỉnh bởi Điều khoản của Trang web.
 • Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản của Trang web, ngưng sử dụng Trang web này.
 • Mọi hành vi vi phạm Điều khoản của Trang web có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của Orasyl .
 • Trong trường hợp chúng tôi sửa đổi Điều khoản của Trang web, nếu bạn không muốn chấp nhận Điều khoản Trang web mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi thay đổi có hiệu lực, việc bạn sử dụng Trang web cho thấy bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Trang web mới.

4. TÀI KHOẢN CỦA BẠN

 • Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để đăng ký tài khoản sử dụng. Bạn phải hoàn tất quy trình đăng ký tuân thủ các yêu cầu của Orasyl. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các chi tiết do bạn cung cấp là đúng sự thật và chính xác.
 • Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tên người dùng và mật khẩu của mình, đồng thời có quyền sở hữu và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và giao dịch trong tài khoản của bạn.

5. ĐẶT HÀNG, KHUYẾN MẠI VÀ HÀNG MẪU

 • Xin lưu ý rằng đơn đặt hàng của bạn qua Trang web (“ Đặt hàng ”) tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của sản phẩm. Nếu sản phẩm không có sẵn sau khi đơn đặt hàng của bạn đã được xử lý trực tuyến, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email.
 • Mỗi Đơn hàng phải được chúng tôi chấp nhận và xác nhận. Nếu chúng tôi chấp nhận Đơn hàng của bạn, chúng tôi sẽ xác nhận Đơn hàng bằng cách gửi cho bạn qua email trên Xác nhận đơn hàng ngay khi có thể.
 • Tất cả các chương trình khuyến mãi và hàng mẫu của chúng tôi đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có cũng như các điều khoản và điều kiện hiện hành của chúng tôi.
 • Ngoài bất kỳ lỗi nào, giá của Sản phẩm được hiển thị khi thanh toán là giá cuối cùng và sẽ được hiển thị trong Xác nhận đơn hàng. Không có giá nào khác được áp dụng cho Sản phẩm.
 • Trong khi Orasyl cố gắng và đảm bảo rằng tất cả giá trên Trang web của chúng tôi là chính xác, vẫn có thể xảy ra lỗi. Nếu Orasyl phát hiện ra lỗi về giá của Sản phẩm mà bạn đã đặt, Orasyl sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể và cung cấp cho bạn tùy chọn tiếp tục Đơn hàng của bạn với giá chính xác hoặc hủy Đơn hàng. Nếu Orasyl không thể liên lạc với bạn, chúng tôi sẽ coi như Đơn hàng đã bị hủy và bạn sẽ được hoàn tiền tương ứng.

6. HỦY ĐƠN HÀNG

 • Orasyl không chấp nhận bất kỳ sự hủy bỏ hoặc sửa đổi Đơn hàng nào sau khi chúng tôi đã xác nhận Đơn hàng. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các mặt hàng phù hợp được đặt hàng.
 • Mặc dù Đơn hàng đã được chấp nhận và xác nhận, Orasyl có quyền hủy Đơn hàng hoặc bất kỳ phần nào của Đơn hàng vào bất kỳ lúc nào mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào cho bạn. Orasyl sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sự hủy bỏ nào như vậy qua email và sẽ hoàn lại tiền cho bạn mà không tính lãi.
 • Tất cả doanh số bán hàng là cuối cùng và sẽ không có khoản hoàn trả hoặc trao đổi cho tất cả các sản phẩm được mua qua Trang web. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

7. THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Xin lưu ý rằng mặc dù Sản phẩm trên Trang web được mô tả chính xác nhất có thể, nhưng màu sắc và kết cấu của Sản phẩm có thể khác tùy thuộc vào độ chính xác của màn hình của bạn.
 • Tất cả tài liệu và thông tin (“Tài liệu”) liên quan đến Sản phẩm do Orasyl giới thiệu chỉ nhằm mục đích sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc thông tin.
 • Tất cả các Sản phẩm có sẵn trên Trang web, bao gồm mọi mẫu mà Orasyl có thể cung cấp cho bạn, chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn không được bán hoặc bán lại bất kỳ Sản phẩm nào bạn mua hoặc nhận từ Orasyl.

8. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Nội dung của Trang web, dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm Tài liệu, văn bản, phần mềm, tác phẩm nghệ thuật, logo, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, tài liệu âm thanh, tài liệu video và tài liệu nghe nhìn, được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu , và các quyền sở hữu trí tuệ khác.
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chủ sở hữu hợp pháp và hưởng lợi của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung của Trang web, bao gồm tất cả bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền hiện tại và tương lai trong cơ sở dữ liệu, phát minh hoặc bí mật thương mại, bí quyết, quyền trong thiết kế, tên thương mại và doanh nghiệp, tên miền, nhãn hiệu và thiết bị (đã đăng ký hay chưa) và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác và các ứng dụng cho bất kỳ quyền nào trong số đó (nơi các ứng dụng đó có thể được thực hiện) có khả năng được bảo vệ ở bất kỳ quốc gia có liên quan nào trên thế giới , là Orasyl hoặc người cấp phép của nó (tùy từng trường hợp).
 • Bạn không được sao chép, xuất bản, sửa đổi, sao chép, điều chỉnh, chuyển nhượng, bán, phân phối, hiển thị công khai, tạo tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác bất kỳ Tài liệu, dữ liệu hoặc nội dung nào trên Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Orasyl.
 • Không có giấy phép nào được cấp cho bạn trong các Điều khoản này để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của Orasyl.
 • Bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền toàn cầu, vĩnh viễn, không độc quyền, miễn phí bản quyền bằng cách cấp phép để sử dụng, xuất bản, truyền tải, thực hiện, hiển thị, tải lên, tải xuống, giao tiếp với công chúng hoặc chuyển giao hoặc cung cấp nội dung của bạn được cung cấp cho chúng tôi với mục đích hiển thị trên Trang web

9. THÔNG TIN GIAO HÀNG

Xin lưu ý rằng dịch vụ giao hàng chỉ khả dụng cho các địa chỉ văn phòng và nhà ở hợp lệ trong phạm vi Singapore và các điểm đến quốc tế. Chúng tôi không cung cấp giao hàng cho khách sạn. Orasyl có quyền từ chối mọi giao hàng đến bất kỳ địa chỉ nào bị hạn chế truy cập hoặc không thể truy cập được.

 • PHÍ GIAO HÀNG

ĐIỀU KIỆN

PHÍ (ĐÃ BAO GỒM GST) TRÊN MỖI ĐƠN HÀNG Ở MỖI ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG

Giá trị đơn hàng dưới S$100

S$7.00

Giá trị đơn hàng từ S$150 trở lên

Complimentary delivery one address (Limited to one address per transaction)

Giao lại do chuyển phát không thành công

S$7.00

Phí phát sinh cho các vùng ở Đảo Sentosa

S$10.00

 • Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 3 - 5 ngày làm việc sau khi xác nhận.
 • Thời gian xử lý: Tất cả các đơn đặt hàng nhận được sẽ được xử lý trong vòng 3 ngày làm việc

**Ngày làm việc đề cập đến Thứ Hai đến Thứ Bảy, và không bao gồm Chủ nhật và Ngày lễ hoặc bất kỳ ngày mất điện nào do Orasyl áp đặt. Sẽ không có dịch vụ giao hàng vào Chủ Nhật và Ngày lễ hoặc bất kỳ ngày mất điện nào do Orasyl áp đặt.

 • Ngày giao hàng sớm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày đặt hàng. Tất cả việc giao hàng sẽ được hoàn thành trong vòng một tháng kể từ ngày Đặt hàng trừ khi có quy định khác hoặc trừ khi có sự chậm trễ do lý do hoặc hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của Orasyl
 • Việc giao hàng sẽ diễn ra vào ngày và giờ quy định trong Xác nhận đơn hàng. Nếu một khung thời gian cụ thể đã đầy do nhu cầu quá lớn hoặc không có sẵn, Orasyl có quyền sắp xếp lại thời gian và/hoặc ngày giao hàng và sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp ngày và/hoặc thời gian giao hàng thay thế.
 • Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng người nhận có mặt để nhận hàng và ký vào Phiếu giao hàng Orasyl trong khoảng thời gian đã chỉ định. Bất kỳ giao hàng lại nào sẽ phải chịu thêm phí giao hàng lại là 7,00 đô la Singapore hoặc 10,00 đô la Singapore (tùy từng trường hợp) cho mỗi lần giao hàng do bạn chi trả.
 • Bạn sẽ phải trả phí giao hàng lại trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về chi tiết giao hàng sau khi giao hàng đã được thực hiện.

10. THANH TOÁN

Orasyl chấp nhận các hình thức: Apple Pay, G Pay, MasterCard, Visa, Amex

Xin lưu ý rằng phương thức thanh toán không thể thay đổi sau khi bạn đã gửi Đơn hàng trực tuyến.

11. CHÍNH SÁCH CHỐNG LỪA ĐẢO

Là một phần trong quy trình xử lý đơn đặt hàng của chúng tôi, chúng tôi sàng lọc tất cả các đơn đặt hàng đã nhận để phát hiện gian lận hoặc các loại hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp khác. Chúng tôi có quyền từ chối xử lý Đơn đặt hàng của bạn do nghi ngờ gian lận hoặc hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp. Nếu đúng như vậy, chúng tôi có thể từ chối Đơn hàng của bạn hoặc bộ phận Dịch vụ khách hàng của chúng tôi có thể gọi cho bạn theo số điện thoại bạn đã cung cấp (hoặc sử dụng địa chỉ email của bạn) để xác nhận Đơn hàng của bạn. Chúng tôi cũng có quyền hủy bất kỳ tài khoản nào hoặc từ chối gửi hàng đến một số địa chỉ nhất định do nghi ngờ gian lận hoặc hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp. Chúng tôi thực hiện các biện pháp này để bảo vệ khách hàng cũng như chính chúng tôi khỏi gian lận hoặc hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp khác.

12. TIỀN TỆ

Tất cả giá được nêu trên Trang web đều bằng Đô la Singapore trừ khi có quy định khác.

13. BẢO HÀNH

 • Trang web này và các Tài liệu trong đó được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”, “sẵn sàng”. Orasyl không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc đầy đủ của Trang web này và/hoặc Tài liệu và từ chối trách nhiệm pháp lý đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong Tài liệu. Không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, ngụ ý, rõ ràng hoặc theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về việc không vi phạm quyền của bên thứ ba, quyền sở hữu, khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng và/hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, được đưa ra cùng với Tài liệu và/hoặc Trang web này.
 • Orasyl không đảm bảo rằng bất kỳ Tài liệu nào hoặc Trang web này sẽ được cung cấp không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi nào đã xác định sẽ được sửa chữa; hơn nữa, không có bảo đảm nào được đưa ra rằng Trang web này và Tài liệu không có vi-rút máy tính hoặc mã/chương trình độc hại, phá hoại hoặc làm hỏng khác.
 • Orasyl không đảm bảo rằng chất lượng của Sản phẩm được mua trên Trang web này sẽ đáp ứng nhu cầu hoặc mong đợi của bạn sau bất kỳ hình thức sử dụng sai, lạm dụng, sử dụng sai cách và sai lệch so với hướng dẫn in

14. HÀNG CÓ SẴN, KHUYẾN MÃI, HOÀN TIỀN VÀ TRAO ĐỔI

 • Chúng tôi có thể thay đổi giá, sửa đổi hoặc ngừng bất kỳ Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi (bao gồm cả việc thay thế bất kỳ Sản phẩm nào được sử dụng trong Dịch vụ) mà không cần thông báo trước. Nếu điều này ảnh hưởng đến bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào mà bạn đã thanh toán nhưng vẫn chưa được giao hoặc cung cấp cho bạn, thì biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là đổi Sản phẩm hoặc Dịch vụ lấy Sản phẩm hoặc Dịch vụ có giá trị tương đương hoặc cao hơn (yêu cầu thêm các giá trị khác biệt).
 • Tất cả Sản phẩm, Dịch vụ và Tín dụng thành viên đã bán đều không được hoàn lại. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu hoàn trả giá mua cho Sản phẩm hoặc Dịch vụ nếu Sản phẩm hoặc Dịch vụ khiến bạn mắc một tình trạng y tế (ví dụ: dị ứng), miễn là bạn đáp ứng các điều sau: (a) bạn gửi yêu cầu bằng văn bản trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán; (b) thư được gửi cho chúng tôi qua email, bưu điện hoặc trao tay; (c) bạn gửi, cùng với yêu cầu, biên lai mua hàng ban đầu và thư của bác sĩ đã đăng ký với Hội đồng Y khoa Singapore xác nhận rằng Dịch vụ gây ra tình trạng y tế và, trong trường hợp dị ứng, xác định thành phần cụ thể chịu trách nhiệm . Chúng tôi có thể mất đến 3 tháng để xử lý yêu cầu của bạn. Chúng tôi không bắt buộc phải phê duyệt bất kỳ yêu cầu hoàn trả nào. Các khoản hoàn trả sẽ phải chịu phí hành chính là 15% giá trị của Dịch vụ đang tranh chấp hoặc 200 SGD, tùy theo mức nào thấp hơn, cộng với bất kỳ khoản phí ngân hàng nào mà chúng tôi phải chịu liên quan đến khoản hoàn trả. Chúng tôi cũng có quyền khấu trừ giá trị của Dịch vụ và Sản phẩm đã sử dụng, được tính theo tỷ lệ mua hàng theo yêu cầu.
 • Bạn có thể yêu cầu đổi một Sản phẩm hoặc Dịch vụ để lấy một Sản phẩm hoặc Dịch vụ khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn (có thể cộng thêm phần giá trị chênh lệch). Chúng tôi sẽ xem xét từng yêu cầu trên cơ sở từng trường hợp và không bắt buộc phải chấp thuận bất kỳ yêu cầu nào như vậy. Khi chúng tôi chấp thuận bất kỳ yêu cầu nào, hồ sơ điều trị của bạn sẽ được cập nhật tương ứng. Đối với Sản phẩm, Sản phẩm phải bị lỗi hoặc chưa mở và còn trong bao bì gốc. Tất cả các yêu cầu như vậy phải được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán.
 • Liên quan đến việc Quy đổi bất kỳ giảm giá hoặc khuyến mãi trực tuyến nào, nó không thể được sử dụng cùng với bất kỳ khuyến mãi, giảm giá thẻ tín dụng nào khác. Giới hạn 1 lần đổi trên mỗi hóa đơn.

19. LOẠI TRỪ BẢO HÀNH

Bạn thừa nhận, hiểu và đồng ý rằng hiệu quả của Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi thay đổi tùy theo từng khách hàng và phụ thuộc vào các vấn đề như điều kiện hiện tại và cách sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ. Mặc dù chúng tôi sẽ quan tâm hợp lý và tiến hành thẩm định hợp lý để đánh giá tính phù hợp của bất kỳ Sản phẩm và Dịch vụ nào, nhưng chúng tôi không thể và không đảm bảo hoặc đảm bảo sự thành công của bất kỳ Sản phẩm và Dịch vụ nào, hoặc đảm bảo chống lại các phản ứng không lường trước được hoặc không mong muốn đối với bất kỳ Sản phẩm và Dịch vụ nào. Bạn đảm bảo rằng bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin tiết lộ đầy đủ trước đó về tất cả các điều kiện hiện có, để cho phép chúng tôi đưa ra chẩn đoán đúng và chính xác. Tất cả các bảo đảm ngụ ý theo luật đều được loại trừ ở mức tối đa cho phép.

20. CHẤM DỨT

Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt hoặc giữ lại việc cung cấp bất kỳ Sản phẩm, Dịch vụ nào cho bạn nếu (a) vi phạm các Điều khoản này, (b) ngược đãi, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi hoặc (c) đưa ra tuyên bố sai hoặc phỉ báng về chúng tôi , thương hiệu của chúng tôi và/hoặc Sản phẩm hoặc Dịch vụ.

21. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Orasyl trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả, mẫu mực hoặc các thiệt hại hoặc chi phí gián tiếp khác dưới bất kỳ hình thức nào mà bạn phải gánh chịu hoặc gánh chịu phát sinh từ hoặc có liên quan đến:

 • bất kỳ quyền truy cập, sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Trang web này hoặc sự phụ thuộc vào Tài liệu và/hoặc bất kỳ thông tin nào trong Trang web này;
 • bất kỳ hệ thống, máy chủ hoặc lỗi kết nối, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, chậm trễ trong việc truyền tải hoặc vi-rút máy tính;
 • bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ trang web nào khác được liên kết với Trang web này. Bất kỳ siêu liên kết nào đến bất kỳ trang web nào khác không phải là sự chứng thực của các trang web đó và bạn tự chịu rủi ro khi truy cập các trang web đó;
 • bất kỳ hư hỏng nào đối với Sản phẩm xảy ra trong quá trình giao hàng;
 • bất kỳ việc xử lý sai, sử dụng sai và/hoặc lạm dụng Sản phẩm của bạn hoặc những người khác;
 • việc bạn hoặc những người khác sử dụng Sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào,
 • cho dù có thể thấy trước hay không, ngay cả khi Orasyl hoặc các đại lý hoặc nhân viên của Orasyl được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại, tổn thất và/hoặc chi phí đó.
 • Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng và lưu trữ Sản phẩm khi giao hàng.
 • Điều khoản loại trừ này sẽ có hiệu lực trong phạm vi tối đa được luật pháp Singapore cho phép.
 • Không ảnh hưởng đến các Khoản 1 và 21.2, tổng trách nhiệm pháp lý của Orasyl đối với bạn sẽ được giới hạn ở giá mua Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ do bạn thanh toán.

22. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích chỉ theo Luật pháp Singapore. Bạn hoàn toàn đồng ý tuân theo thẩm quyền độc quyền của tòa án Singapore.

23. QUYỀN BÊN THỨ BA

Không ai có bất kỳ quyền nào theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của bên thứ ba) (Chương 53B) để thực thi bất kỳ Điều khoản nào ở trên.

Việc đề cập đến một người, trong điều khoản này bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ cá nhân, công ty, tập đoàn, hãng, đối tác, liên doanh, hiệp hội, tổ chức, ủy thác, nhà nước hoặc cơ quan nào của một nhà nước (trong mỗi trường hợp, có hoặc không có tư cách pháp nhân riêng biệt).